פסל "מגדלון" טבריה

פסל "מגדלון" המוזיאון הפתוח טבריה