פסיפס קהילתי אבני איתן

פסיפס קהילתי עם חברי קהילת מפוני גוש קטיף שהתיישבו באבני איתן. הפסיפס מתאר נופים דמויות ואירועים שאפיינו את החיים בגוש קטיף.