פסיפס קהילתי בפנימיית "איילת השחר"

פנימיית איילת השחר, מושב יונתן, רמת הגולן. 2011