גן תומר יעקובי ז"ל, יונתן

אבן לזכרו של תומר יעקובי ז"ל, מושב יונתן