פארק קצרין

פסיפס  בהשתתפות כל בתי הספר היסודיים בגולן, אשר מורכב מציורים זעירים של התלמידים.

כל תלמיד צייר בגלזורה צבעונית ציור אישי על קרמיקה, ומכל החלקים הורכב דימוי הלקוח מבית הכנסת העתיק בפארק.